Biblioteka w Bielawie – kultura, literatura, historia…

Biblioteka w Bielawie – kultura, literatura, historia…

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie skierowana jest do wszystkich grup wiekowych i zawodowych lokalnej społeczności, poprzez różne formy począwszy od zakupu nowości książkowych do organizowania różnorodnych imprez. Oferta Biblioteki jest widoczna na jej stronach internetowych www.mbp.bielawa.pl oraz www.bibliothecabielaviana.com oraz w lokalnych mediach.

Biblioteka organizuje stałe zajęcia i imprezy: comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne prowadzone przez działy dziecięco-młodzieżowe i czytelnię, zajęcia podczas ferii zimowych prowadzone przez działy dziecięco-młodzieżowe, zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji letnich prowadzone przez biblioteczny klub „Pozytywka”, konkursy plastyczne, konkurs czytelniczo-literacki, Tydzień Bibliotek, spotkania autorskie w Bibliotece, wykłady dotyczące historii regionu, lekcje muzealne, wystawy stałe i czasowe w Bielawskiej Placówce Muzealnej.

Wypożyczalnie dla dorosłych posiadają księgozbiór uniwersalny liczący ponad 50 tys. woluminów systematycznie powiększany o nowe pozycje. Ok. 60% księgozbioru stanowi literatura piękna polska i zagraniczna. Pozostała część to literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy. Wypożyczalnie oferują duży wybór lektur szkolnych. Posiadają w swoich zasobach również książki w języku angielskim i niemieckim. Od 2010 r. udostępniane są również książki mówione, tzw. audiobooki.

Działy dziecięco-młodzieżowe posiadają ponad 20 tys. książek, w tym bogaty zbiór literatury dla najmłodszych: baśnie, legendy, wierszyki, opowiadania, książki zabawki, powieści dla dzieci i młodzieży: obyczajowe, przygodowe, fantastyczne, wojenne, komiksy oraz duży zestaw lektur dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przy dziale funkcjonuje również Czytelnia z dużym wyborem słowników, encyklopedii. Działy dziecięce współpracują ściśle z przedszkolami i szkołami. Odbywają się tutaj cykliczne imprezy takie jak: lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne dla najmłodszych, a dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych konkursy czytelniczo-literackie.

Zbiory Czytelni liczą ok. 4 tys. książek z zakresu literatury naukowej i popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy. Książki gromadzone są z uwzględnieniem potrzeb osób uczących się, szczególnie młodzieży ze szkół średnich oraz studentów. Czytelnia posiada ponad 20 tytułów gazet i czasopism, oferuje bezpłatny dostęp do Internetu oraz świadczy usługi ksero. Czytelnia prowadzi również wypożyczanie międzybiblioteczne.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie jest w pełni skomputeryzowana. Proces ten trwał ponad 10 lat. W chwili obecnej wszystkie podstawowe czynności biblioteczne, takie jak: gromadzenie, opracowywanie i wypożyczanie odbywają się komputerowo. Z usług Biblioteki korzysta co siódmy bielawianin.

Klub „Pozytywka” powstał w 2001 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej i ma na celu propagowanie poezji, również tej śpiewanej. Klub organizuje cykl spotkań poetyckich „Noc Poetów”, koncerty przy różnych okazjach oraz spotkania autorskie.

Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece w Bielawie działa od 2009 r. Liczy 10 stałych członków. Klubowiczki spotykają się raz w miesiącu i rozmawiają na temat przeczytanych książek. Łączy ich pasja czytania i chęć dyskutowania o nowych książkach i o literaturze.

Bielawska Placówka Muzealna powstała w 2009 r., a jej uroczyste otwarcie nastąpiło 28 grudnia w sali dawnego biurowca „Bielbawu” przy ul. Piastowskiej 19. W czerwcu 2011 r. dział muzealny przeniosło się do nowych pomieszczeń i teraz znajduje się przy ul. Piastowskiej 19b. Głównym celem Bielawskiej Placówki Muzealnej jest pozyskiwanie eksponatów dokumentujących życie codzienne w dawnej Bielawie, organizowanie wystaw czasowych i lekcji muzealnych, podczas których zbiory muzealne są wykorzystywane jako środki dydaktyczne.

Na początku 2012 r. w bielawskiej Bibliotece powstał teatrzyk lalkowy „Kukiełkowo”, w którym aktorami są bibliotekarki ożywiające kukiełki i użyczające im głosu. Bibliotekarki również opracowały scenariusz przedstawienia na podstawie opowiadania „Przeprowadzka Tygryska”. W ten sposób Biblioteka rozpoczęła przygodę teatralną na miarę oczekiwań i potrzeb najmłodszych czytelników placówki. Premiera teatrzyku odbyła się 8 maja 2012 r. podczas Tygodnia Bibliotek. Teatrzyk miał już kilkadziesiąt przedstawień dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych. W 2013 r. do repertuaru teatrzyku wchodzi kolejne przedstawienie tym razem bliższe kulturowo Bielawie. Będzie to adaptacja miejscowej legendy o krasnalach i skarbie ukrytym w Górze Parkowej zwanej inaczej Górą Krasnoludków.

Biblioteka w Bielawie, dzięki współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu, pod koniec kwietnia uruchomiła dostęp do bazy z książkami elektronicznymi. Aktualnie ma dostęp do 1811 tytułów książek w czytelni IBUK LIBRA, czyli internetowej czytelni on-line. Baza zawiera elektroniczne wersje głównie podręczników dla studentów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i informatyki publikowanych przez największe polskie wydawnictwa naukowe.

W Bibliotece od lutego 2013 r. rozpoczął się bezpłatny kurs języka angielskiego FunEnglish dla dzieci w wieku od 6-12 lat. Dziecko uczy się języka przy komputerze korzystając z najnowszych technologii połączonych z tradycyjnym nauczaniem. Kurs składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów.

Biblioteka w Bielawie od 2009 r. wydaje rocznik miejski „Bibliotheca Bielaviana”. W tworzenie rocznika zaangażowani są pracownicy Biblioteki, którzy w ten sposób przygotowali podwaliny pod nowo tworzący się dział Biblioteki, jakim jest wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana. Przy roczniku współpracują też wszystkie najważniejsze instytucje miejskie, instytucje kultury, placówki oświatowe, kluby sportowe i prywatne osoby związane z szeroko rozumianą kulturą. Jednym z najważniejszych działów rocznika miejskiego są wywiady z mieszkańcami Bielawy. Dzięki ich wspomnieniom zachowuje się to, co jest najważniejsze dla każdej lokalnej społeczności: pamięć miasta opowiadana słowami jej mieszkańców. 28 czerwca 2013 r. odbyła się promocja czwartego już rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2012”. Rocznik miejski rozpoznawalny jest także wśród posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polski dzięki artykułom współpracujących z rocznikiem pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.

Na początku 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej powstało wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana. Powstało dzięki zaangażowaniu kilku pracowników, którzy pierwsze szlify zdobyli przy tworzeniu rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”. Wydawnictwo promuje twórczość lokalnych autorów publikując ich utwory oraz organizując spotkania autorskie. W ten sposób Biblioteka czynnie uczestniczy w tworzenie literatury regionalnej promując twórczość lokalnych poetów i prozaików. Swoją działalnością Biblioteka na trwałe wpisuje się do literatury polskiej. 5 kwietnia 2013 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyła się promocja I tomu z serii „Sudecka poezja i proza”, która zawiera teksty poetyckie i prozatorskie I Konkursu Literackiego Inspirowanego Fotografiami Bielawy. 15 maja 2013 r. w Bibliotece odbyła się promocja II tomu z serii „Sudecka poezja i proza”. Są to wiersze Ryszarda Mierzejewskiego (pieszyckiego poety) zatytułowane Zraniony różą. 26 czerwca 2013 r. w bibliotece odbyła się promocja III tomu z serii „Sudecka poezja i proza”. Są to wiersze Urszuli Kowalewskiej pt. Warkocze.

Biblioteka uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym i historycznym regionu. 30 maja 2012 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej Bielawy poświęcona 100. rocznicy uzyskania literackiej Nagrody Nobla przez Gerharta Hauptmanna, autora m.in. dramatu Tkacze. Oprawę artystyczną sesji przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna, która przedstawiła film dokumentalny pt. „Bunt Tkaczy Sowiogórskich roku 1844” wyreżyserowany przez dyrektora MBP, dra Rafała Brzezińskiego na podstawie przedwojennej adaptacji dramatu dokonanego przez Friedricha Zelnika z dodaną muzyką Marka Cieśli. Biblioteka była współorganizatorem I Rajdu Szlakiem Buntu Tkaczy z okazji 100. rocznicy otrzymania przez Gerharta Hauptmanna literackiej Nagrody Nobla za całokształt twórczości. Podczas rajdu otwarto historyczną trasę, którą śladem tkaczy z 1844 r. przeszli uczestnicy przemarszu. Potem ulicami: Janusza Korczaka, Wysoką, Przodowników Pracy, Ludwika Waryńskiego, Piastowską, mijając po drodze historyczne obiekty byłych fabrykantów, grupa doszła do Bielawskiej Placówki Muzealnej, gdzie miała okazję obejrzeć film dokumentalny „Bunt Tkaczy Sowiogórskich roku 1844”. Zakończenie rajdu odbyło się pod tablicą upamiętniającą bunt tkaczy przy Urzędzie Miasta w Bielawie. Kwiaty pod tablicą złożyli: przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, burmistrz Ryszard Dźwiniel, w imieniu przewodniczącego Rady Miasta Dzierżoniowa Andrzeja Wiczkowskiego i burmistrza Dzierżoniowa Marka Pioruna radna Iwona Matyja oraz organizatorzy rajdu.

W działalności Biblioteki widoczna jest kultura, historia oraz tożsamość regionalna. Podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej 31 października 2012 r. por. Bronisław Wilk, prezes bielawskich Kombatantów otrzymał z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Stróżyka i burmistrza Ryszarda Dźwiniela podziękowanie za współtworzenie Bielawskiej Placówki Muzealnej w Dziale Wojskowość. Podczas sesji wyświetlony był również film dokumentalny pt. „Bielawscy Kombatanci”, który pokazywał działalność kombatantów w Bielawie.

Biblioteka poprzez działalność jednego z działów jakim jest Bielawska Placówka Muzealna ratuje zabytki istotne dla kultury i historii miasta. Do tej pory w placówce zabezpieczono i udostępniono kilka tysięcy eksponatów. Jesienią br. zostanie wydany inwentarz zbiorów Bielawskiej Placówki Muzealnej 2009-2013. Inwentarz trafi do najważniejszych instytucji kultury w mieście i powiecie, darczyńców oraz zaprzyjaźnionych z placówką muzeów. Zbiory muzealne są bezcenne, pokazują Bielawę w różnych etapach swojej historii, tej najstarszej ale i tej najnowszej. Udało się m.in. zabezpieczyć stare przedwojenne magle, również trzy drewniane rzeźby Eugeniusza Dębickiego oraz jedną Strzeleckiego, które stały przy Urzędzie Miejskim w Bielawie. Rzeźby zostały przewiezione do muzeum i poddane konserwacji.

Biblioteka zajęła się zabezpieczeniem i restaurowaniem dwóch przedwojennych pomników. 21 maja 2012 r. odbyło się odsłonięcie pomnika Paula Felsmanna, bielawianina, który przed wojną był propagatorem ruchu turystycznego w Górach Sowich. Pomnik znajduje się na skwerze przy Bielawskiej Placówce Muzealnej. Przed pomnikiem została umieszczona tablica dwujęzyczna (w języku polskim i niemieckim) informująca o postaci Felsmanna i jego zasługach dla Bielawy. 12 grudnia 2012 r. na skwerze przy bielawskim Muzeum odsłonięto drugi kamień z 1920 r. poświęcony 35 bielawskim sportowcom z Męskiego Towarzystwa Turnerskiego (Maennerturnverein e.v. Langenbielau), którzy zginęli podczas I wojny światowej. Kamień został wykopany z nasypu ziemnego, a organizatorem całego przedsięwzięcia była Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie i Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne. Odsłonięcia obydwu pomników dokonali: przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie dr Rafał Brzeziński.

Jeden z najnowszych działów Biblioteki Dział Multimedialny wzbogaca swoje zbiory o filmy i audiobooki. Od 2009 r. systematycznie prowadzi się także archiwizowanie najważniejszych wydarzeń w mieście w postaci materiału filmowego i zdjęciowego. Podstawą tych materiałów są wszystkie wywiady z ludźmi jakie przeprowadza się w tym dziale. Biblioteka w 2012 r. była współproducentem filmu dokumentalnego o jednym z najbardziej znanych bielawskich trenerów lekkoatletyki, Tadeuszu Szermerze, pt. „Pan Tadeusz Szermer”. Film wyreżyserowała Kinga Kowalczyk, a dokument stał się dodatkiem do rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2012”. Dla Działu Multimedialnego udało się także nakręcić ostatni wywiad z Szermerem, który zmarł 8 lutego 2013 r. Wywiady zamieszcza się także w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana”. Dzięki poszerzaniu i rozwijaniu zbiorów działu multimedialnego udaje się zachować dla potomnych wywiady z wieloma mieszkańcami Bielawy, którzy już odeszli.

 

Bibliotheca Bielaviana


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kalendarium Bielawy

Statystyki

Online: 1

Ostatnie 24 godziny: 48

Dzisiaj: 1

Wczoraj: 48

Ostatnie 7 dni: 305

Ostatnie 30 dni: 1489

Wszystkie: 20574

Warto wiedzieć

Sport, turystyka i rekreacja

Zachować w pamięci

Partnerzy

JQuery Cycle Plugin - Basic Demo